Kallelse och Dagordning till Rådgivande Höstårsmöte

Den 21 oktober 2018 klockan 2 på eftermiddagen träffas vi på First Hotell Gyllene Hornet för höstens rådgivande årsmöte karta

Dagordning

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av sekreterare
  3. Val av justerare 
  4. Golfsäsongen 2018-avstämning
  5. Information om aktuellt läge styrelse, organisation och ekonomi
  6. Valberedare för valberedning till årsmöte 2019.
  7. Övriga frågor

Välkommen!