Aktuell baninfo

Banan har återhämtat sig väl efter den torra sommaren. Hjälpsådden har tagit sig och det är grönt på de flesta greenerna. Nu har invintringen påbörjats och det ser mycket bra ut inför nästa år.