Lokala regler

Lokala Regler

1) Alla ytor på den klippta delen av spelfältet med öppen jord, sand eller grus skall betraktas som MUA(Regel 25-1)

2) Skador i bunker orsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning är MUA(Regel 25-1)

3) Belagda vägar och arbetsvägar betraktas som oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

4) På spelfältet får boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke, lyftas och rengöras och droppas utan plikt så nära som möjligt där bollen låg, dock ej närmare hålet.

5) Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

6) 150 m markeringar (gul/svart pinne) som markerar avståndet 150 m till greenens mittpunkt är oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

MARKERINGAR
Vit: Banans gräns, out of bounds
Röd: Sidovattenhinder och vattenhinder
Blå: Mark under arbete (MUA)
Blå/Vit, MUA: Spel förbjudet