Medlemsbrev Januari -17

Januari – 2017

Vintervädret visar sig från sin bästa sida för tillfället! Solen strålar och temperaturen varierar mellan 0 och -5 grader. Det ligger ett vitt snötäcke över golfbanan där ca 2 km skidspår nu är draget. Ett antal skidentusiaster har redan provat på sträckan med positiva kommentarer som resultat.
I övrigt fortsätter styrelsen arbetet med att se över organisationen, strukturera upp arbetet samt planera inför golfsäsongen med tävlingar, grillgolf, arbetsdagar och junioraktiviteter.

Under februari månad kommer Stefan Janson, ny klubbrådgivare för Svenska Golfförbundet att besöka klubben. Under våren besöker han golfklubbar i distriktet då han vill informera och dela med sig av sina kunskaper i dessa frågor. Under Golftinget på Långbergs då Conny och Marie representerade TBGK föreläste han och berättade om organisation, mål och engagemang inom golfverksamheten.

Förändringar som sker i TBGK:s verksamhet är att klubben i framtiden kommer att ha egen säsongsanställd personal på bana och kansli/servering istället för som tidigare heltidsanställd
personal.
Även förändringar i maskinparken har gjorts vilket resulterat i tillskott till likviditeten. Den tidigare traktorn har bytts in mot traktorgrävare som kan utnyttjas till utveckling av banan. För närvarande pågår utgrävning av dammen vid hål nio. Då dammen blir större minskas kostnaderna då inget vatten behöver köpas in under torra perioder då dammen sinat.
Under december månad har isolering av serveringsdelen utförts vilket medfört att denna del av byggnaden kan utnyttjas året runt. En fördel vid möten och tillställningar under årets kallare perioder. Ett stort tack till Jan Svensson, Dala Miljö Isolering för allt sponsrat material.
Två värmepumpar har installerats i maskinhallen vilket medför kraftigt sänkta uppvärmningskostnader.

Budgeten för året är lagd och tack vare frivilliga medlemsbidrag som betalats in av välvilliga medlemmar, rekrytering av nya medlemmar, prova på golf, nybörjarkurser för grönt kort, nya intresserade juniorer och en ökad intäkt i serveringen under 2016 kan styrelsen konstatera att det ekonomiska läget för klubben tenderar att se ljusare ut under 2017.

En påminnelse till er som glömt att betala in medlemsbidraget – gör gärna det så fort som möjligt.
Medlemsavgifterna för 2017 års golfsäsong är nu utskickade och styrelsen vill påminna om att sista inbetalningsdag är den 31 januari 2017.

Mer information om förändringar, verksamhetsplan och ekonomi redovisas på kommande årsmöte den 26 Mars kl. 14 i klubbstugan. Planera in det datumet redan nu så att ni har möjlighet att komma.
Information läggs kontinuerligt in på klubbens hemsida så kom ihåg att besöka sidan kontinuerligt.

Styrelsen / TBGK.