Medlemsbrev 2016 12

Äntligen Golfvänner!

Med bara några veckor kvar till vintersolståndet är det premiär för det första medlemsbrevet på klubbens hemsida! Styrelsen ser förhoppningsfullt fram emot en ny golfsäsong med bra spel, gott humör och trevligt sällskap. Om vintern går lika fort som sommaren står vi snart på ranchen och svingar.
Tanken med de här medlemsbreven är att ni under året ska få information och hålla er uppdaterade med vad som händer i verksamheten. Ambitionen är ett månatligt brev där aktuella händelser presenteras. Medlemsbreven kommer att publiceras på klubbens hemsida.
För de nya styrelsemedlemmarna har det varit mycket nytt att sätta sig in i. Den största delen av styrelsearbetet under det gångna året har varit inriktad på att få kunskap om, insikt i och reda ut diverse frågor. I första hand den ekonomiska situationen, standarden på maskinparken och att bygga upp en utökad organisation.
Under den extra bolagstämman den 2 oktober presenterades ett antal förslag som styrelsen tror möjliggör en ekonomi i balans framöver. Förslagen godtogs av medlemmarna och styrelsen arbetar nu med sikte på att nå de målen.
Ett av dessa förslag var ett extra medlemsbidrag, en engångssumma för medlemmarna att bidra med. Uppslutningen till detta har varit stort! Ca 80 procent av medlemmarna har betalat in! Och ni som glömt att betala in gör gärna det snarast. Alla bidrag är välkomna. Uppslutningen har möjliggjort en helt annan ekonomisk situation för styrelsen att hantera.
Solidariteten och engagemanget från er medlemmar värmer otroligt mycket! Framförallt visar det att ni värnar om golfklubben med den miljö och atmosfär som omger verksamheten. Det ger också oss styrelsemedlemmar och andra frivilliga eldsjälar en positiv injektion att fortsätta det ideella arbetet som emellanåt tar en hel del tid och kraft.
Efter bolagstämman skickades ett medlemsbrev ut. Styrelsen vill dementera uppgiften i det brevet om att obetald faktura efter obetald påminnelse skulle skickas till inkasso. Så är inte fallet. Styrelsen ber om ursäkt för det inträffade då det tydligt har rört upp en hel del känslor.
Sen är det också så att tryckfelsnisse har varit i farten. Han har en tendens att befinna sig lite överallt. Det sista datumet för inbetalning av medlemsavgiften är 31 Januari-2017 och ingenting annat.
Nästa medlemsbrev kommer v.4. Då kommer mer information om den gångna säsongen.
Fram till dess önskar styrelsen er en riktigt …… God Jul och ett Gott Nytt År!