Kontaktuppgifter

ORDFÖRANDE
Marie Söderblom Emanuelsson

070-30 777 67
[email protected]

LEDAMOT
Johnny Eidefors-marknadsföring och sponsorverksamhet
072-967 53 90
[email protected]

LEDAMOT
Anna-Karin Berglund-servering/personal
073-6609076

[email protected]

SUPPLEANT
Anna Hedberg
070-2535524
[email protected]

SUPPLEANT
Stefan Rolf
070-6212916
[email protected]

Adjungerad ledamot
Lars Hahne
070-6822700
[email protected]

MEDLEMSHANTERING
Marie SöderblomEmanuelsson
070-3077767
[email protected]

HEMSIDA
Oscar Vestlund
072-2935160
[email protected]

BOKFÖRING & REDOVISNING
Kerstin Nygårds
070-2950680

REVISOR
Mikael Runsvik
073-9449860

BUDGETRÅDGIVARE
Stig Wåhlberg
070-6384240

SENIOR 50+
Kersti Sommar
070-2526252
[email protected]

Anders Gunsarfs
070-9101114
[email protected]

Christer Jacobsson
070-6065600
[email protected]

DAMER
Inger Wiman
070-5952229
[email protected]

HelenaLundvall
073-0289470
[email protected]

Marie Larsson-Bond
070-3447462
[email protected]

Lena Höglund
070-6833805
[email protected]

HERRAR
Kjell Bond
073-5071099
[email protected]

VALBEREDNING
Johan Vestlund
070-4012405
johan_punkt_vestlund_snabela_stromstadakademi_punkt_se

TÄVLING
Teija Enlund
073-6359468
[email protected]

KANSLI
tel. 0247-509 40
hemsida: www.tallberggk.com
mail: [email protected]

SERVERING
Anna-Karin Berglund
073-6609076
[email protected]

Marie Larsson-Bond
070-3447462
[email protected]

Helena Lundvall
073-0289470
[email protected]

BANARBETARE
Tommy Hammarström
073-508 82 33 (enbart sms)

BANA OCH FASTIGHETER
Lars Hahne 070-6822700
[email protected]

BANA
Krister Brottare
070-6604670
[email protected]