Kontaktuppgifter

ORDFÖRANDE
Gunnar Berglind-ekonomi
070-9906690
[email protected]

LEDAMOT
Conny Sundqvist-banutveckling
070-5710007
[email protected]

LEDAMOT
Johnny Eidefors-marknadsföring och sponsorverksamhet
072-967 53 90
[email protected]

LEDAMOT
Billy Höglund-personal
070-3449289
[email protected]

LEDAMOT
Anna-Karin Berglund-servering/personal
073-6609076

[email protected]

SUPPLEANT
Kjell Bond
070-698890
[email protected]

MEDLEMSHANTERING & HEMSIDA
Marie SöderblomEmanuelsson
070-3077767
[email protected]

BOKFÖRING & REDOVISNING
Kerstin Nygårds
070-2950680

REVISOR
Mikael Runsvik
073-9449860

BUDGETRÅDGIVARE
Stig Wåhlberg
070-6384240

SENIOR 50+
Kersti Sommar
070-2526252
[email protected]

Anders Gunsarfs
070-9101114
[email protected]

Christer Jacobsson
070-6065600
[email protected]

DAMER
Inger Wiman
070-5952229
[email protected]

Marie SöderblomEmanuelsson
070-3077767
[email protected]
Kersti Sommar
070-2526252

HelenaLundvall
073-0289470
[email protected]

Marie Larsson-Bond
070-3447462
[email protected]

Lena Höglund
070-6833805
[email protected]

HERRAR
Kjell Bond
070-698890
[email protected]

JUNIORER
Rolf Wiman070-8750909
[email protected]

TÄVLING
Hans-Olof Stenman
073-9801853
[email protected]

KANSLI
tel. 0247-509 40
hemsida. www.tallberggk.com
mail. [email protected]

SERVERING
Anna-Karin Berglund
073-6609076
[email protected]

Marie Larsson-Bond
070-3447462
[email protected]

Helena Lundvall
073-0289470
[email protected]

GREENKEEPER
Lars Karlsson
070-0236362
[email protected]

ARBETSGRUPP
Anders Gunsarfs
Marie Larsson-Bond
Marie SöderblomEmanuelsson
Helena Lundvall
m.fl.