Organisation

Organisation

Mountain View

Styrelse

ORDFÖRANDE
Gunnar Berglind
070-9906690

LEDAMÖTER
Conny Sundqvist
070-5710007
Johnny Eidefors
072-967 53 90
Billy Höglund
070-3449289
Anna-Karin Berglund
073-6609076

SUPPLEANT
Kjell Bond
070-698890

DAMER
Inger Wiman
070-5952229
Marie SöderblomEmanuelsson
070-3077767
Kersti Sommar
070-2526252
Helena Lundvall
073-0289470
Marie Larsson-Bond
070-3447462

SENIOR 50+
Kersti Sommar
070-2526252
Anders Gunsarfs
070-9101114
Christer Jacobsson
070-6065600

HERRAR
Kjell Bond
070-698890

JUNIORER

SPONSORVERKSAMHET
Ulf Ferdfelt
070-5835558
Johnny Eidefors
072-967 53 90

MARKNADSFÖRING
Johnny Eidefors
072-967 53 90

BUDGETRÅDGIVARE
Stig Wåhlberg
070-6384240

BOKFÖRING &
REDOVISNING
Kerstin Nygårds
070-2950680

REVISOR
Mikael Runsvik

MEDLEMSHANTERING
Marie SöderblomEmanuelsson
070-3077767

HEMSIDA
Marie SöderblomEmanuelsson
070-3077767

SERVERING
Anna-Karin Berglund
073-6609076
Marie Larsson-Bond
070-3447462
Kerstin Nygårds
070-2950680

KANSLI
Kerstin Nygårds
070-2950680

ARBETSGRUPP
A.Gunsarfs
Marie Larsson-Bond
Marie SöderblomEmanuelsson
Helena Lundvall
m.fl.

PERSONAL
Hans Olov Stenman
073-9801853
Lars Karlsson
070-0236362

GREENKEEPER
Lars Karlsson
070-0236362

TÄVLING