Medlemsbrev December 2018

Hej medlem i Tällbergsbyarnas golfklubb.

Avkopplande golfupplevelse i dalamiljö: Nu tar vi nya kliv mot att bli en ännu bättre klubb. Arbete har påbörjats med att utarbeta en affärsplan. ”–Bah, en bunt papper med ord på” kanske någon säger, men ingenting kunde vara mera felaktigt. Det handlar om en systematisk process där man går igenom alla aspekter av verksamheten och vaskar fram vad man bör jobba vidare med. Att man sedan skriver och dokumenterar är en självklarhet; det är en del av processen och kunskapsöverföringen. Vi återkommer med mer information när vi kommit längre i processen, vi kan dock redan i detta tidiga skede se att vi kan göra många standardhöjande åtgärder som inte behöver kostar så mycket, men som kan få stora genomslag. Det handlar framförallt om att bli tydligare om att vi finns, vad vi står för och vad vi kan erbjuda. ”Gör det du kan, med de medel du har, på den plats du är” sade någon; man kan åstadkomma väldigt mycket på egen hand, bara man är företagsam. När styrelsen började tänka i dessa banor insåg vi att vi har nästan 250 medlemmar med vitt skilda kompetenser, så det borde finnas många kunniga människor som kan bidra med olika delar. Vad beträffar förändringstakten i implementeringen så kommer den att bli lugn och genomtänkt. Bättre att göra en sak bra än flera slarvigt. Dessutom är det fråga om ideella krafter, så vi anpassar alltså arbetet till att människor ställer upp på sin fritid. Visst är det kul att det rör på sig!? Härigenom säkrar vi klubbens framtid.

En påminnelse – Har du idéer och vill påverka? Klubben behöver valberedare och förslag på styrelseledamöter. Om du vill bidra till klubbens utveckling och har visioner så är du välkommen att höra av dig till [email protected]. Du får även gärna komma med förslag på folk som du tror skulle kunna passa till någon av rollerna. Komihåg: Styrelsen har stort inflytande på klubbens utveckling, och valberedaren har stort inflytande på styrelsens sammansättning, så gör slag i saken direkt.

Det blir fortsatt möjligt under 2019 att spela för 100 kr för fullvärdiga medlemmar efter kl.13 alla dagar på våra grannbanor i Golf Runt Siljan (GRS). GRS är ett samarbete mellan Tällberg Sollerön, Mora, Rättvik och Leksands golfbanor. Det gemensamma arbetet mellan klubbarna runt Siljan kommer att utökas för alla klubbars bästa och under 2019 blir det en gemensam satsning på marknadsföring. Tanken är att tydliggöra vad klubbarna erbjuder i form av banor, tävlingar och attraktioner i närområdet så att vi får fler medlemmar och når fler greenfeegäster utanför våra egna klubbar. Arbetet med detta är just nu i planeringsstadiet, så även här får vi återkomma när det finns mer att säga.

Svenska golfförbundet, SGF presenterar nya golfregler för 2019, vilka finns att läsa digitalt. Länk till de nya reglerna finns på golf.se https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/pages/players-edition . Det finns även en app för smarta mobiler Rules of golf 2019 om du vill ha reglerna i fickan. För den som gillar att titta på film så finns det 24 regelfilmer med svenskt tal och text, som visar några av de viktigaste nyheterna i regler 2019 på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal.

Jo, en sak till: Bakom tangenterna denna gång är Johan Vestlund, på uppdrag från styrelsen.

God jul och gott nytt år!

Styrelsen