Medlemsavgifter

SENIORER

FULLVÄRDIGT MEDLEMSKAP 3500:-
Fritt spel alla dagar på TBGK.
Vid spel på Rättviks GK, Mora GK, Sollerö GK och Leksands GK efter kl 13 alla dagar betalar senior/fullvärdig medlem 100 kr i greenfee.
Vid spel på övriga banor i Dalarna samt fram till kl. 13 på Rättviks GK, Mora GK Sollerö GK och Leksands GK alla dagar gäller Dala Greenfee (=25% rabatt).

VARDAGSMEDLEM 2500:-
Fritt spel under vardagar på TBGK.
Vid spel på helger vid Tällbergbyarnas GK gäller Dalagreenfee
Full greenfee på övriga banor.

GREENFEEMEDLEM 1200:-.
Vid spel på Tällbergbyarnas GK gäller Dalagreenfee (=25% rabatt).
Full greenfee på övriga banor.

YNGRE SENIORER (22-25 år) 2400:-
Fritt spel alla dagar på TBGK.
Vid spel på Rättviks GK, Mora GK, Sollerö GK och Leksands GK efter kl.13 alla dagar betalar fullvärdiga yngre seniorer 100 kr i greenfee.
Vid spel på övriga banor i Dalarna samt fram till kl.13 på Rättviks GK, Mora GK, Sollerö GK samt Leksands GK alla dagar gäller Dala Greenfee (=25%rabatt).

LEKSANDSMEDLEM 1000:-
Fritt spel alla dagar på TBGK.

PASSIV MEDLEM 500:-

JUNIORER

FULLVÄRDIGT MEDLEMSKAP JUNIOR

0-12 år 300:-
13-18 år 600:-
19-21 år 900:-

Fritt spel alla dagar på TBGK.
Vid spel på Rättviks GK, Mora GK, Sollerö GK och Leksands GK efter kl 13 alla dagar betalar junior/fullvärdig medlem 20 kr i greenfee.
Vid spel på övriga banor i Dalarna samt fram till kl. 13 på Rättviks GK, Mora GK Sollerö GK och Leksands GK alla dagar gäller Dala Greenfee (=25% rabatt).

FAMILJER

FAMILJEMEDLEMSKAP 5900:-.
Familjemedlemskap gäller sambos/äkta makar eller partners och en junior där samtliga är skrivna på samma adress.
Samtliga har fullvärdiga medlemskap
Ytterligare juniorer i familjen betalar fastställd medlemsavgift för juniorer.

Fritt spel alla dagar på TBGK.
Vid spel på Rättviks GK, Mora GK, Sollerö GK och Leksands GK efter kl 13 alla dagar betalar senior/fullvärdig medlem 100 kr i greenfee.
Vid spel på Rättviks GK, Mora GK, Sollerö GK och Leksands GK efter kl 13 alla dagar betalar junior/fullvärdig medlem 20 kr i greenfee.
Vid spel på övriga banor i Dalarna samt fram till kl. 13 på Rättviks GK, Mora GK Sollerö GK och Leksands GK alla dagar gäller Dala Greenfee (=25% rabatt).