Historik

Historisk återblick

Tällbergsbyarnas Golfklubb invigdes den 22 Juli 2005 under pompa och ståt. I Dalarna är det den yngsta golfklubben och med ett naturskönt läge och utmanande bana konkurrerar den mycket väl med övriga klubbar i landskapet.

Tankarna på en golfbana föddes redan under slutet på förra seklet av initiativtagarna Göran Deljerud och Rolf Axelsson. Deras arbete och initiativkraft ligger till grunden för banans tillkomst och den gemytliga och varma gemenskap som präglar verksamheten. Projektet genomfördes med stark förankring av byarna i området och med uppbackning från kommunen. Därav beslutades att golfklubben skulle benämnas Tällbergsbyarnas Golfklubb trots att det av olika anledningar landade i att banan anlades i byn Plintsberg.

Göran Deljerud och Jan Blohm konstruerade och utvecklade den utmanande niohålsbanan och under åren fram till 2005 växte banan fram, klubbhuset och omgivande träningsmöjligheter byggdes. Många var de eldsjälar som engagerade sig och bidrog till golfklubbens utveckling, ingen nämnd och ingen glömd.

2015 firade Tällbergsbyarnas Golfklubb 10 års jubileum. En återblick visade att det varit år av utmaningar och många svåra frågor att lösa men att medlemmars positiva inställning och vilja till att aktivt delta i aktiviteter och stödja klubben på olika sätt starkt har bidragit till Tällbergsbyarnas Golfklubbs positiva utveckling. Tack vare bla. kommunen, entreprenörer, Upplev Tällberg och aktiva företagare som bidragit ekonomiskt till golfklubbens utveckling kan Tällbergsbyarnas Golfklubb idag fortsätta att erbjuda en trevlig golfrunda i en blomstrande miljö.