Lokala regler

Golf spelas enligt gällande ”Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken” kapitel 1–3 samt följande lokala regler:

Permanenta och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1.a Tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till modell för lokal regel, se ”Spel och tävlingsinfobanken” på SGF:s hemsida under ”Lokala regler”.

Plikt för brott mot lokal regel

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel, om inget annat sägs av den lokala regeln)

Out of bounds

Out of bounds (Regel 18.2) på hål 1, nät mot drivingrangen där stolparna markerar gräns och även stenröse markerar gräns.

Onormala banförhållanden

Regel 16 tillämpas för mark under arbete (MUA) och oflyttbara tillverkade föremål.

a) Mark under arbete

  • Alla ytor på den finklippta delen av spelfältet med öppen jord, sand eller grus skall betraktas som MUA.
  • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej för stans.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

  • Gul-svarta pinnar, som markerar avståndet 150 meter till mitten av green.

Förfarande vid avbrott i spelet

Ett avbrott i spel vid tävlingsrond på grund av en farlig situation (t.ex. dåligt väder) signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott signaleras med tre signaler (upprepade gånger). Spelarna skall återsamlas i klubbhusområdet. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation, är övningsområdena också stängda.

Markeringar som definierar eller identifierar gränser

Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder på en golfbana:

Markering Innebörd Regel
Röd Pliktområde 17
Vit Out of bounds 18
Blå Onormala banförhållanden 16
Blå/grön Onormala banförhållanden, spelförbudszon 16

Beslutade av Tällbergsbyarnas GK:s styrelse 2019