Golfhäftet

Golfhäftet: erbjudande från klubben sätt in 400 kr på klubbens BG 5567-9757 så får du kortet tjäna 325 kr.
Ange golfid och märk med ”golfhäftet”

www.golfamore.com