Historik

Historisk återblick

Tällbergsbyarnas Golfklubb invigdes den 22 Juli 2005 under pompa och ståt. Faktum är att det till och med var nästan kungligt. Sidenbandet var uppsatt och publiken var samlad. Då kom det en golfbil åkandes. Åhörarna funderade – Det ser ju ut som kungen – och det var det – nästan. Bosse Parnevik var kompis med Rolf Axelsson, så steget var inte så långt – Bosse kom dit uppklädd till monark och golfbanan öppnades under folkets jubel.

Tankarna på en golfbana föddes redan under slutet på förra seklet av initiativtagarna Göran Deljerud och Rolf Axelsson. Deras arbete och initiativkraft ligger till grunden för banans tillkomst och den gemytliga och varma gemenskap som präglar verksamheten. Projektet genomfördes med stark förankring av byarna i området och med uppbackning från kommunen. Därav beslutades att golfklubben skulle benämnas Tällbergsbyarnas Golfklubb trots att det landade i att banan anlades i byn Plintsberg. Anledningarna stavas bland annat ett naturskönt läge och möjligheter att anlägga en utmanande bana som kunde konkurrera med övriga klubbar i landskapet.

Göran Deljerud och Jan Blohm konstruerade och utvecklade den utmanande niohålsbanan och under åren fram till 2005 växte banan fram, klubbhuset och omgivande träningsmöjligheter byggdes. Många var de eldsjälar som engagerade sig och bidrog till golfklubbens utveckling, ingen nämnd och ingen glömd. Vi är därmed den yngsta golfklubben I Dalarna.

2015 firade Tällbergsbyarnas Golfklubb 10 årsjubileum. En återblick visade att det varit år av utmaningar och många svåra frågor att lösa men att medlemmars positiva inställning och vilja till att aktivt delta i aktiviteter och stödja klubben på olika sätt starkt har bidragit till Tällbergsbyarnas Golfklubbs positiva utveckling. Tack vare bland annat kommunen, entreprenörer, Upplev Tällberg och aktiva företagare som bidragit ekonomiskt till golfklubbens utveckling kan Tällbergsbyarnas Golfklubb idag fortsätta att erbjuda en trevlig golfrunda i en blomstrande miljö.

Nu 2019 jobbar vi vidare med ständiga förbättringar för ta klubben till nya höjder. Det växer ingen mossa på en golfboll som rullar. Se månadsbreven för att se vad som är aktuellt just nu.