Organisation

Klubbens funktionärer

Styrelse
Stefan Rolf,             ordförande    070-621 29 16
Lena Höglund        ledamot         070-683 38 05
Krister Brottare,     ledamot          070-660 46 70
Ulf Larsson,           suppleant

Bankommitté
Göran Stors
Christer Brottare                         070-660 46 70

Tävlingskommitté
Lena Höglund                             070-683 38 05
Inger Wiman

Seniorkommitté
Billy Höglund                              070-344 92 89

Medlemsfrågor
Kerstin Nygårds         070-295 06 80

Ekonomi- och administrationskommitté
Stefan Rolf
Ulf Larsson

Sponsorskommitté
Stefan Rolf
Anders Gunsarfs
Billy Höglund

Webbredaktör
Billy Höglund      070-344 92 89