Organisation

Klubben består av

Styrelse
Stefan Rolf, ordförande
Anders Hahne, ledamot
Åke Nääs, ledamot
Krister Brottare, ledamot
Mikael Stenman, ledamot
Ulf Larsson, suppleant
Anders Gunsarfs, suppleant

Bankommitté
Åka Nääs
Anders Hahne
Mikael Stenman

Tävlingskommitté
Conny Sundqvist

Seniorkommitté
Kersti Sommar
Anders Gunsarfs
Christer Jacobsson

Medlemsfrågor
Marie Emanuelsson Söderblom

Ekonomi- och administrationskommitté
Stefan Rolf
Ulf Larsson