Organisation

Klubbens funktionärer

Styrelse
Stefan Rolf,             ordförande    070-621 29 16
Lena Höglund        ledamot         070-683 38 05
Anders Hahne,       ledamot         073-719 72 92
Åke Näs,               ledamot           070-682 20 41
Krister Brottare,     ledamot          070-660 46 70
Mikael Stenman,   ledamot          073-918 72 83
Ulf Larsson,           suppleant
Anders Gunsarfs,  suppleant

Bankommitté
Åka Näs
Anders Hahne
Mikael Stenman
Christer Brottare

Tävlingskommitté
Conny Sundqvist          070-571 00 07
Lena Höglund              070-683 38 05
Lars Söderblom

Seniorkommitté
Kersti Sommar
Anders Gunsarfs         070-910 11 14
Christer Jacobsson      070-606 56 00

Medlemsfrågor
Kerstin Nygårds         070-295 06 80

Ekonomi- och administrationskommitté
Stefan Rolf
Ulf Larsson

Sponsorskommitté
Stefan Rolf
Anders Gunsarfs
Billy Höglund

Webbredaktör
Billy Höglund t.f.      070-344 92 89