Organisation

Klubbens funktionärer

Styrelse
Stefan Rolf,             Ordförande     070-621 29 16
Krister Brottare,     Ledamot          070-660 46 70
Conny Sundkvist   Ledamot          070-571 00 07
Åke Näs                 Ledamot         070-682 20 41

Ulf Larsson,           suppleant 

Bankommitté
Göran Stors                                 070-
Christer Brottare                         070-660 46 70

Damkommitté
Inger Wiman   
Lena Höglund                           070-683 38 05                         

Tävlingskommitté
Lena Höglund                             070-683 38 05
Åke Näs

Seniorkommitté
Billy Höglund                              070-344 92 89

Medlemsfrågor
Kerstin Nygårds         070-295 06 80

Ekonomi- och administrationskommitté
Stefan Rolf
Ulf Larsson

Sponsorskommitté
Stefan Rolf
Anders Gunsarfs
Billy Höglund

Webbredaktör
Billy Höglund      070-344 92 89