Ordförande har ordet

Ordförandebrev nov. 2022

Hej alla medlemmar.

Banan är nu stängd och det är dags att sammanfatta den säsong som varit och även delge er styrelsens och mina åtgärder och tankar inför nästa säsong.

Banans gräsytor har successivt förbättrats de senaste åren. Bollar är lättare att hitta utanför fairway.
Problem med ogräs kvarstår.
På sina håll dålig dränering
Bunkrar har låg standard.

Klubbens åtgärdspaket inför nästa säsong:
Besprutning av fairways mot ogräs kommer att göras.
Förbättring av dränering pågår redan.
Bunkersand 40 ton inköpt.
Bunkrarnas standard kommer att förbättras.

Genom vårt goda samarbete med arbetsförmedlingen kan vi erbjuda våra banarbetare tills vidareanställning. Detta betyder förstås mycket för dom men också för klubben som kan erbjuda dom utbildning och arbetsuppgifter även när banan är stängd. Kostnaden har inte ökat för klubben

Tävlingskommittén har haft ett varierat utbud av tävlingar och höjdpunkten för många är kanske Golf runt Siljan veckan. Seniortävlingarna och Onsdagsgolfen har lockat många deltagare. Tyvärr har några tävlingar ställts in på grund av för få deltagare.

Tävlingsprogrammet för nästa år planeras nu och ligger i stort sett fast.

Restaurangen och bemanningen i klubbstugan har varit bra i år och vi hoppas att det skall kunna fortsätta så nästa år.

Under de 4 år som jag varit ordförande har klubbens ekonomi varit det viktigt för mej.
Vår ekonomiska ställning har förbättrats varje år som jag varit ordförande.

Det viktigaste är förstås att ni medlemmar vill ha klubben.
Banarbetare och alla ideella insatser är avgörande.
Mina styrelse kamrater har lagt ner ett stort arbete.

Vi höjer medlemsavgifterna marginellt. Troligen minst i Sverige.
Kostnaderna kommer att öka.

Vilket är vårt överlevnadsrecept?

Vi tror att vi kan locka fler medlemmar till vår klubb med alla de åtgärder som vi satsar på.

En 9 håls bana med mycket god kvalitet, låga medlemsavgifter, ett gott samarbete med övriga klubbar runt Siljan.

Stefan Rolf ordförande

Mars 2022
Hej alla medlemmar I Tällbergsbyarnas GK

Så har klubben åter haft årsmöte och en ny styrelse har utsetts. Vi kan konstatera att 2021 liksom 2020 har varit 2 mycket bra år. Mycket greenfee spel och en ökning av medlemsantalet. Vi har också kunnat ha öppet mer i servering och kansli. Ökade intäkter har gjort det möjligt att anställa ytterligare en banarbetare. Samarbetet med de övriga klubbarna i GRS (Golf Runt Siljan) har stärkts och planeringen för nästa års tävlingar är klar.
Medlemsavgifter för 2022; Ungdomar: <12 år 0 kr. 13-18 år 700 kr. 19-21 år 1200 kr+ städavgift 300 kr.*
Vuxna: 22-79 år 3500 kr + städavgift 300 kr. 80-89 år 2000 kr. 90 + år 1000 kr.
Vardagsmedlem: 2500 kr plus städavgift 300 kr. Leksandsmedlem 1300 kr.

Alla gamla medlemmar har fått sitt medlemskap aktiverat. Medlemsavgiften skulle vara betald senast den 25/2. Ni som inte betalt kommer att få en påminnelse med extra avgift. Betala eller hör av ER om Ni vill avsäga Er ert medlemskap.

Vi vet att vi kommer få ökade omkostnader höjd el, höjda löner ökade kostnader för gödsling m.m. Vi vill med nästa års avgifter stimulera alla att söka sej till oss från unga till gamla.
*(Städavgift betalas tillbaka vid deltagande i tre städdagar) Vår förhoppning är att 2022 kommer att bli ett mycket bra år för klubben. Om just du vill bidra med något för vår klubb så har vi några förslag. Har du yngre barn så är de välkomna att komma till oss. Ingen avgift mellan 0-12 år. Vi behöver hjälp med att ordna verksamhet för unga. Är du äldre och funderar på att sluta spela Tänk om. Statistiken säger att golfspelare lever längre. Vi sänker avgifterna för äldre. I alla klubbar överallt behövs människor som ger lite av sin tid för att trygga verksamheten. Så också i vår klubb. Styrelsen och olika kommittéer söker även i år medlemmar som engagerar sig i klubben. Skicka gärna ett mail till [email protected] Som ni märkt har vår sponsorverksamhet tagit fart. Vi välkomnar fler sponsorer. Det är bra för oss och förhoppningsvis för dig. Hör gärna av dig om du har förslag till nya sponsorer. Avslutningsvis kan ni enkelt stödja klubben med att köpa golfhäftet. Även det via mailen. Uppge namn och golfid.
Stefan ordf.