Ordförande har ordet mars 2021

Tällbergsbyarnas Gk har haft årsmöte söndagen den 14.3. Mötet avhölls i Plintsbergs bystuga. Föregående styrelse omvaldes och Lena Höglund invaldes som ny styrelsemedlem. Verksamhetsåret 2020 har präglats av coronapandemin som inneburit begränsad tävlingsverksamhet och mycket fokus på att erbjuda en säker miljö för besökare. Det ekonomiska resultatet blev mycket bra och vi rustar för en ny säsong. Fokus i år är att ytterligare förbättra banan och att satsa på att få fler medlemmar. Vi hoppas att kunna öppna banan omkring 1.a maj och driving rangen  tidigare.
För styrelsen Stefan