Banskötsel

På Tällbergsbyarnas golfklubb använder vi den ursprungliga grässsorten rödsvingel från Skottlands linksbanor vilket tillåter oss att sköta banan helt utan bekämpningsmedel. Grässsorten rödsvingel är mycket härdig, slitstark och samarbetar dessutom med svampar för att ta upp näring. Därför behöver vi inte sprida ut så mycket konstgödsel. Grässsorten har dessutom mjukare blad än andra grässsorter vilket gör greenerna snabbare vid högre klipphöjder.

För att gynna beståndet av rödsvingel måste vi gå balansgång med vår gödning. För mycket gödning leder till att vitgröe, ett vanligt greengräs invandrar från kringliggande gräsytor och för lite gödning leder till att mossa och klöver etablerar sig. Klöver är en ärtväxt som med hjälp av bakterier kan binda sitt eget kväve från luften men gräs måste ta upp sina näringsämnen ur marken. Som det tidigare nämndes kan rödsvingel samarbeta med svampar för att ta upp näring så därför undviker vi bekämpningsmedel, vi får ett hälsosamt gräsbestånd och du slipper få händer som kliar efter golfrundan på grund av de medel man vanligtvis sprutar ut på greenerna. Det finns anda sätt att bekämpa dålig svamp, nämligen att ha en välbalanserad bevattning, högre järnhalt och framförallt en bra jordsammansättning.

När gräs dör eller när man klipper greenerna utan uppsamlare så bildas något man kallar thatch. Thatch är en form av oförmultnat gräsklipp som gör det svårt för vatten att rinna igenom jorden i greenen vilket leder till att vatten ligger kvar i det övre skiktet av greenen och skapar då möjlighet för svampar såsom Clarireedia homoeocarpa som är skadliga för greengräset att etablera sig. För att förbättra våran jordsammansättning och få bort thatchlagret från tidigare år har vi valt att dressa, välta och lufta. Dessa åtgärder är vi i en god position att göra då vi endast har 5-15% vitgröe vilket ger oss möjlighet att arbeta mer aktivt med jordsammansättningen. Vitgröe konkurrerar nämligen med rödsvingel och mekaniskt arbete, speciellt luftning och vertikalskärning, gynnar vitgröet framför rödsvinglet. Därav måste vi vara försiktiga med att förbättra jordsammansättningen men eftersom andelen vitgröe är så låg kan vi ändå göra vissa åtgärder.

Ni som spelat på TBGK under 2019 har säkert märkt att greenerna har blivit mjukare och jämnare under året tack vare vårt aktiva arbete med jordsammansättningen. För att fortsätta vårat arbete med att höja standarden på greenerna kommer vi under 2020 fortsätta välta, lufta och dressa. Vi har även börjat titta på okonventionella metoder såsom kompost-te som nu testas på green åtta. Genom att tillföra bakterier från brunnen kompost kan påskynda nedbrytningen av thatch och på så sätt göra greenerna jämnare och mer motståndskraftiga mot svampangrepp.