Kontaktuppgifter

STYRELSE

Ny styrelse valdes 2020-03-08

Ordförande
Stefan Rolf
070-6212916

Ledamöter
Anders Hahne
Åke Nääs
Krister Brottare
Mikael Stenman

Suppleant
Ulf Larsson
Anders Gunsarfs

VALBEREDNING
Marie Emanuelsson-Söderblom
Johnny Eidefors

 

BANARBETARE
Tommy Hammarström

KANSLI
e-post:[email protected]
tel. 0763-96 99 15
hemsida:www.tallberggk.com

SENOIRKOMMITTÉN
Kersti Sommar
Anders Gunsarfs
Christer Jacobsson

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Conny Sundqvist

SERVERING
Tina Sund

BOKFÖRING OCH REDOVISNING
Kerstin Nygårds
070-2950680

 

REVISOR
Mikael Runsvik
073-9449860