Kontaktuppgifter

STYRELSE

Ny styrelse valdes 2022-03-13

Ordförande

Stefan Rolf          070-6212916

Ledamöter
Lena Höglund   070-683 38 05
Krister Brottare   070-660 46 70
Suppleant
Ulf Larsson

VALBEREDNING
Johnny Eidefors
Lars-Göran Stors

BANARBETARE
Tommy Hammarström
Christer Jakobsson

KANSLI
e-post:[email protected]
tel. 076-396 99 15
https://tallberggk.com

SENOIRKOMMITTÉN
Billy Höglund               070-3449289

TÄVLINGSKOMMITTÉ
Lena Höglund            070-683 38 05

SERVERING                076-396 99 15
Marie Larsson Bond
Tina Sund

BOKFÖRING OCH REDOVISNING
Kerstin Nygårds
070-2950680

REVISOR