Kontaktuppgifter

STYRELSE

Ny styrelse valdes 2021-03-14

Ordförande
Stefan Rolf          070-6212916

Ledamöter
Lena Höglund   070-683 38 05
Anders Hahne   073-719 72 92
Åke Nääs           070-682 20 41
Krister Brottare   070-660 46 70
Mikael Stenman  073-918 72 83

Suppleant
Ulf Larsson
Anders Gunsarfs

VALBEREDNING
Johnny Eidefors
Lars-Göran Stors

BANARBETARE
Tommy Hammarström

KANSLI
e-post:[email protected]
tel. 076-396 99 15
hemsida:www.tallberggk.com

SENOIRKOMMITTÉN
Kersti Sommar           070-252 62 52
Anders Gunsarfs        070-910 11 14
Christer Jacobsson    070-606 56 00

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Conny Sundqvist        070-571 00 07
Lena Höglund            070-683 38 05

SERVERING                076-396 99 15
Marie Larsson Bond
Tina Sund

BOKFÖRING OCH REDOVISNING
Kerstin Nygårds
070-2950680

REVISOR