Hyra Golfbil

18 hål 9 hål 18 hål  9 hål
Ordinarie Ordinarie Intyg Intyg
Medlem 400 200 300 150
Icke Medlem 450  250  350 200
   
   

Avtal som gäller vid hyra av golfbil på Tällbergsbyarnas GK

Golfbil förbokas i receptionen eller på klubben mail eller telefon
För hyra av golfbil före eller efter receptionens öppettider hämtas nyckeln ut i förväg i samråd med receptionen. Vi reserverar oss för eventuellt golfbilsförbud om banan t.ex. är för blöt.

§1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil eller terrängkörkort krävs och visas upp i samband med att bilen hämtas vid uthyrningstillfället. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på fairway, semiruff, ruff och vägar inom området. Bilen skall återparkeras där den togs.

§3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelare på anläggningen.

§4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyrespersonen ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrespersonen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrespersonen är skyldig, att snarast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och golfklubben skall efter sådan underrättelse meddela hyrespersonen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§5. Golfklubben ansvarar vid driftstopp eller skada
Tällbergsbyarnas GK svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrespersonen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§6. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyrespersonen som Tällbergsbyarnas GK att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, tömmas på skräp och sättas på laddning samt att nycklar återlämnas till receptionen.

§8. Antal personer i golfbilen
Golfbilen är avsedd endast för 2 personer samtidigt.